Albert Einstein

KÄNDA CITAT – Albert Einstein

 

Albert Einstein är en av våra stora genier. Han är mest känd för relativitetsteorin, som var banbrytande för sin samtid. Han fick Nobelpriset i fysik 1921. Förutom en av världens mest berömda fysiker, är han en legend som tillskrivs många citat:

Allt är energi.

Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.

Det vackraste vi kan uppleva är det svårförklarade. Att erkänna universums mysterium är vägen för all sann vetenskap.

Stora tänkare har alltid mött kraftig opposition från mediokra tänkare.

Jag tänker aldrig på morgondagen. Den kommer tids nog. 

I oredan, finn enkelheten. I disharmonin , finn harmonin.
Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.

Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.

Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga.

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå.

Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.

Kunskap om vad som är öppnar inte självklart dörren till vad som borde vara.

Betrakta aldrig studier som en plikt, utan som en avundsvärd möjlighet att lära känna den befriande influensen av skönhet i själens kungarike för din egen personliga glädjes skull och för samhällets vinst, som ditt senare arbete tillför.

När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.

Sunt förnuft är inget annat än en samling fördomar inlärda innan man fyllt arton.

Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet och en hel del mod att göra det motsatta.

Allting bör göras så enkelt som möjligt – men inte enklare.

Det enda som stör min inlärning är min utbildning.

Utbildning är det som finns kvar när man glömt det man lärde sig i skolan.

Visdom är inte en produkt av skolning, utan ett livslångt försök att skaffa sig den.

Livet är som att cykla – för att behålla balansen måste du fortsätta framåt.

Om du vill leva ett lyckligt liv,  knyt det till ett mål,  inte till personer eller saker.

Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Det finns två sätt att leva sitt liv. Det ena är att leva som om ingenting är ett mirakel. Det andra är att leva som om allting är ett mirakel.

Lägg handen på en het spisplatta i en minut, och det känns som en timme. Sitt med en söt flicka i en timme, och det känns som en minut. Det är relativitet!

Läsning avleder efter någon tid vår tanke alltför mycket från dess skapande uppgift. Varje människa, som läser för mycket och använder sin egen hjärna för litet, förfaller till lata tankevanor.

Så länge det finns män, kommer det att finnas krig.

Vetenskap utan religion haltar, religion utan vetenskap är blind.

Om du vill att ditt barn skall bli intelligent, läs för det. Om du vill att det skall bli ännu intelligentare, läs ännu mer för det.

Jag har inte speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken.

Det mest svårbegripliga med världen är att den är begriplig.

Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat något nytt.

En person börjar leva när han kan leva utanför sig själv.

Nationalism är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens mässling.

.