Andrew Carnegie

KÄNDA CITAT Andrew Carnegie

Andrew Carnegie (1835-1919) föddes i Skottland och kom till USA som 13-åring.
Han kom att bli en stor affärsman och känd filantrop.
Andrew Carnegie präglade valspråket “Den som dör rik, dör vanärad“.

Ju äldre jag blir desto mindre bryr jag mig om vad folk säger. Jag bryr mig bara  om vad folk gör.

Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb utan att hitta den som passar att göra det.

Ingen kan bli en bra ledare om han vill göra allting själv eller själv få äran av allt.

Ingen kan bli rik utan att berika andra.

Att vara pionjär lönar sig inte.

Där skratt saknas görs få framsteg.

Den som inte kan motivera sig själv får vara nöjd med medelmåtta, oavsett vilka imponerande talanger han har.

Fattigdom är det värdefullaste arv en ung människa kan få.

Det är ingen skam att vara rik, men det är en skam att dö rik.

Den som inte kan diskutera är dum. Den som inte vill diskutera är trångsynt. Den som inte vågar diskutera är slav.

För att bli rik skall du lägga alla ägg i en korg och sedan bevaka den korgen.

Du behöver inget annat erkännande än medvetenheten att du gör ditt bästa.

Gör din plikt och lite till så tar framtiden hand om sig själv.

Varje handling som du utfört sedan du föddes har du utfört för att du ville någonting.

Jag påstår att starka män vet när de skall kompromissa, och att alla principer kan kompromissas för att tjäna ett högre syfte.

Det finns ingen människa som är så beklagansvärt futtig som den som äger pengar och ingenting annat.

Du kan inte knuffa upp någon på en stege som inte är villig att klättra.