Winston Churchill

KÄNDA CITAT – Winston Churchill

 

Sir Winston Churchill, (1874-1965). Han inledde sin karriär som officer och
krigskorrespondent. Han var därefter ledamot i underhuset och innehade också
olika ministerposter. Han var Storbritaniens premiärminister 1940-1945 och
1951-1955. Churchill var även författare och fick Nobelpriset i litteratur 1953. Han blev amerikansk hedersmedborgare 1963. Särskilt under krigsåren blev Winston Churchill känd för sina tal. Bland de många kända citaten finns: Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

 

Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.

Citat som man ristar in i sitt minne, ger goda idéer.

Det är lättare att leda en nation än att uppfostra tre barn.

Champagne skall vara kall, torr och gratis.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att snäsa av vackra kvinnor – de förblir vackra och avsnäsningen studsar tillbaka.

Cigarren sysselsätter både händer och mun. Därigenom har jag många gånger undgått frestelsen att antingen strypa eller bita folk som har irriterat mig.

Aldrig förr har så många haft så få att tacka för så mycket.

Det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning.

Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt.

Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra.

En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning.

Diktatorer rider fram och tillbaka på tigrar som de inte vågar kliva av. Och tigrar blir hungriga.

Det är en stor fördel att tidigt begå de misstag man kan lära något av.

En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.

En eftergiftspolitiker är en som matar en krokodil i hopp att den skall äta honom sist.

En fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne.

Det finns inte mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal.

Då och då snubblar människorna över en sanning, men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hade hänt.

Det skulle innebära en genomgripande politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden.

Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann.

En av livets gladaste upplevelser är att vara måltavla utan att bli träffad.

Djur är märkliga. Hunden ser upp till dig. Katten ser ner på dig. Bara grisen ser på dig som en jämlike.

Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.

Det är bra för oupplysta människor att läsa citatböcker.