Mahatma Gandhi

KÄNDA CITAT – Mahatma Gandhi

 

Mahatma Gandhi (1869-1948) var en indisk advokat, politiker och andlig ledare. Han var en förgrundsfigur i Indiens självständighetssträvanden från Brittiska imperiet. Gandhi förespråkade ickevåldsprincipen “satyagraha”. I Indien betraktas han av många som landsfader.


De som vet hur man tänker behöver inga lärare.

Det finns ingen väg till fred – fred är vägen.

Den goda människan är vän med allt levande.

Den svage kan aldrig förlåta. Förlåtelse är den starkes attribut.

Det finns inget ont i pengar. Det onda ligger i hur de används.

Det finns nog för allas behov, men inte för en enda människas girighet.

Det som uppnås med våld kan endast behållas med våld.

Du gör ditt bästa bara när du försöker förbättra det du gör.

Förlora inte tron på mänskligheten. Om några droppar i havet är smutsiga, så blir inte hela havet smutsigt.

Du kan fängsla mig, tortera mig och till och med döda mig, men du kan aldrig  ta mina tankar ifrån mig.

Frihet är inget värd om den inte omfattar friheten att begå misstag.

Icke-våld är den starkes vapen.

Lär som om du skulle leva för evigt. Lev som om du skulle dö i morgon.

Krigsvetenskap leder till sann och oförfalskad diktatur. Det är en ynklig demokrati som är beroende av militär hjälp för att kunna existera. Militär styrka hindrar sinnets fria växt. Den kväver människans själ.

Styrkan beror inte på den fysiska kapaciteten – den beror på den okuvliga viljan.

Vi måste bli den förändring vi vill se.

“Öga för öga” gör hela världen blind.

Nästan allt du gör kommer att visa sig vara meningslöst – men det är ändå mycket viktigt att du gör det.

Om jag inte haft ett sinne för humor så hade jag begått självmord för länge sen.

Öppen och ärlig oenighet är ofta ett gott tecken på framsteg.

 Din tro formar dina tankar
Dina tankar formar dina ord
Dina ord formar dina handlingar
Dina handlingar formar dina vanor
Dina vanor formar dina värden
Dina värden formar din framtid
Mahatma Gandhi