Napoleon Hill

KÄNDA CITAT – Napoleon Hill

 

Napoleon Hill, (1883-1970) var en amerikansk författare och en av de allra tidigaste författarna av böcker om personlighetsutveckling.  Hans mest kända verk är “Think and Grow Rich”, som är bland de mest sålda böckerna genom tiderna. Ett känt uttryck skrivet av Hill är “What the mind of man can conceive and believe, it can achieve”. Napoleon Hill var personlig rådgivare åt president Franklin D Roosevelt.

Det man kan tänka och tro kan man också åstadkomma.

Vilket värdesätter du mest, dina tillhörigheter eller din förmån att kontrollera dina egna tankar?

Dina tankar är det enda som kan få dig att bestämma över ditt öde.

Där du finner svårigheter, finner du också framgång.

Framgång är resultatet av tydliga planer, uppbackade av en okuvlig vilja och aldrig sviktande uthållighet.

Med uthållighet kan man komma längt, även om man saknar en massa andra egenskaper.

De enda lyckliga omständigheter man kan lita på är de som man själv åstadkommer, och dessa åstadkommer man genom uthållighet. Utgångspunkten är den klara målsättningen.

De flesta idéer är dödfödda om de inte omedelbart får en injektion i form av klara planer och omedelbart handlande.

Människan är lika stor som de tankar hon har.

När dina önskningar är tillräckligt starka, kommer du att upptäcka att
du får övermänskliga krafter för att uppnå dem.

Din egentlige chef är den som går omkring under din hatt.

De flesta stora människor har nått sin största framgång precis när de var på väg att totalt misslyckas.

Om du inte kan göra stora saker, gör små saker på att storslaget sätt.

Sinnet har inga begränsningar utom de vi erkänner.

Det är fullkomligt sant att du kan lyckas bäst och snabbast genom att hjälpa andra att lyckas.

Om du inte besegrar ditt jag, kommer du att besegras av ditt jag.

Ge innan du tar emot.

Stora bedrifter föds vanligtvis ur stora uppoffringar och är aldrig ett resultat av själviskhet.

Det tar halva livet innan man upptäcker att det är ett gör-det-själv-projekt.

Tålamod, envishet och svett är en oslagbar kombination för framgång.

Början till alla bedrifter är önskan.

Utbildning kommer inifrån. Du får den genom arbete, ansträngning och tanke.

Utveckla din beslutsamhet genom att starta precis där du är, med den första bästa fråga som du ställs inför.

Ansträngning lönar sig bara om du vägrar att ge upp.

Vänta inte. Den rätta tiden kommer aldrig.

Bästa sättet att sälja dig själv till andra är att först sälja andra till dig själv.

En stark längtan är början på alla bedrifter – inte hoppet, inte en önskan, utan en intensiv, pulserande längtan som överträffar allt.

Den vanligaste orsaken till rädsla för ålderdomen har att göra med tanken på eventuell fattigdom.

Genom misslyckanden förbereder livet dig för större utmaningar.

Obeslutsamhet är en planta av rädsla.

När kloka människor tvekar om de skall tala eller tiga, tar de sig friheten att tveka och förblir tysta.

Förhalning är den grav där möjligheten begravs.

Kom ihåg att inget kan ge dig framgång utom du själv.