Anaïs Nin

KÄNDA CITAT – Anaïs Nin

Anaïs Nin (1903-1977)  var en fransk-amerikansk författare som blev berömd för sina publicerade dagböcker. Hon är också berömd för sin erotiska litteratur.

 

Det är nödvändigt att drömma för att kunna leva.

En författares uppgift är inte att säga vad vi alla kan säga, utan det som vi inte kan säga.

Kärleken dör aldrig en naturlig död. Den dör därför att vi inte vet hur vi ska föra nytt vatten till dess källa, den dör av blindhet och misstag och svek. Den dör av sjukdomar och sår, den dör av trötthet. Den blir sjuk, anlupen, men den dör aldrig en naturlig död. Alla skulle kunna anklagas för mordet på sin egen kärlek.

Vi tar inte saker för vad de är – utan för vad vi är.

Minnet är en stor förrädare.

Den enda verkliga abnormiteten är oförmågan att älska.

Konstens uppgift är att förnya vår perception. Det som är bekant för oss , ser vi till slut inte, men författaren rör om i det kända, och som genom ett trollslag kan vi se något nytt.

Mina idéer får jag sällan när jag sitter och skriver,  utan de kommer till mig i det vanliga vardagslivet.

Oro är den största kärleksdödaren. Den får en att känna som om en man, som håller på att drunkna, klänger sig fast vid en. Du vill rädda honom, men du vet samtidigt att han genom sin panik kommer att dra dig med.

Livet krymper och expanderar allt efter ditt mod.

Livet är en blivande-process, en kombination av de tillstånd vi ska gå igenom.  Det folk gör fel är att de vill välja ett tillstånd och blir kvar i det. Detta innebär en slags död.

Att äga kunskaper förringar inte känslan av under och mystik. Det finns alltid mer att upptäcka.

Vårt liv utformas till stor del från drömmar, från det omedvetna, som måste sättas ihop med handling. Drömmar och handling måste vävas ihop.

Jazz är kroppens musik.

Väldigt få människor kommer fram till sin sanning genom plötslig insikt. De flesta får den bit för bit, i liten skala, genom utveckling allteftersom, som när man lägger ett svårt pussel.