Moder Theresa

KÄNDA CITAT – Moder Theresa

Moder Teresa (1910-1997) var en albansk nunna som blev känd
över hela världen för sin kamp mot orättvisor och fattigdom genom sitt arbete bl
a i Calcuttas slumområden. Hon fick Nobels fredpris 1979.

Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor
kärlek. Vänliga ord kan vara små och enkla att uttala, men de ekar i oändlighet.

Jag är inte säker på exakt hur himlen kommer att se ut, men jag vet, att när vi dör och det börjar bli dags för Gud att döma oss, kommer han inte att fråga ”Hur många god gärningar har du gjort i ditt liv?” Han kommer snarare att fråga ”Med hur mycket kärlek har du gjort det du gjort?”

Jag ser Gud i varje människa. När jag tvättar en spetälsks sår, känner jag det som att jag tar hand om Herren själv. Är det inte en underbar upplevelse?

Små händelser är verkligen små, men att tro på de små händelserna är en stor händelse.

Tappa aldrig ditt hjärta. Vi kan alltid – tack gode Gud – le. Kan du ingenting annat göra så kan du alltid le…

Det är inte hur mycket vi gör något, utan hur mycket kärlek vi stoppar i det vi gör.

Desto mer du äger, desto mer har du ockuperat och du kan ge mindre. Men
desto mindre du har, desto större frihet äger du. Det är ingen förödmjukelse eller
botgöring. Det är glädjefull frihet. Det finns ingen tv här, eller annat hit
och dit. Men vi är mycket lyckliga…

Innan du talar, är det nödvändigt för dig att lyssna, för Gud talar i tystnaden i ditt hjärta….

Jag har alltid sagt att vi ska hjälpa en hindu att bli en bättre hindu, en muslim att bli en bättre muslim och en katolik att bli en bättre katolik…Istället för att omvända.

Om vi verkligen vill lära oss att älska, så måste vi lära oss att förlåta…

När en fattig människa dör av hunger är det inte för att Gud inte tog hand om denne. Det hände därför att varken du eller jag gav den personen vad den behövde. Calcutta finns överallt i världen om du kan se med dina ögon…

Det finns en stor hunger efter kärlek. Det får vi alla uppleva i livet, smärtan, ensamheten. Då behöver vi modet att känna igen den. Den fattige kan finnas i din egen familj. Hitta dem, älska dem…

Om vi ber, så tror vi. Om vi tror så älskar vi. Om vi älskar så tjänar vi. Vi kan inte göra stora saker, bara små saker med stor kärlek.

Kan vi inte göra storverk, kan vi ändå göra små gärningar med stor kärlek.

Vi måste vara lyckliga i vår fattigdom. Låt oss inte drivas av vår egenkärlek.

Det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning i världen än efter bröd.

Det är inte hur mycket vi arbetar som är det avgörande. Det är inte ens vad vi gör som är det viktigaste. Det avgörande är om vi gör det vi gör i kärlek.