Oscar Wilde

KÄNDA CITAT – Oscar Wilde

Oscar Wilde  (1854-1900) var en irländsk författare, dramatiker och samhällskritiker. Wilde var mycket produktiv och hans skådespel kom att uppföras över hela världen. Hans homosexualitet gav honom två års straffarbete i England. Wilde är begravd i Paris. Wilde var mannen som älskade att roa och reta andra människor.

Ingen regel utan undantag. Jag tillhör undantagen!

En man vill alltid vara en kvinnas första kärlek – en kvinna vill alltid vara en mans sista äventyr.

I kärlek börjar man med att bedra sig själv och slutar med att bedra andra.

Modernt är sådant man själv bär. Omodernt är vad andra bär.

När folk är överens med mig har jag ofta en känsla av att jag måste ha fel.

Jag känner honom så väl att jag inte har talat med honom på tio år.

Ge mig överflödet, det nödtorftiga kan jag leva utan.

Tråkmåns: en person som aldrig är oavsiktligt oförskämd.

Med frack och vit fluga kan vem som helst, till och med en börsmäklare, få rykte om sig att vara civiliserad.

Romantikens hela väsen ligger i ovissheten.

Barnen börjar med att älska sina föräldrar, efter en tid dömer de ut dem, sällan – om någonsin – förlåter de dem.

Arbete är den drickande klassens förbannelse.

Oscar Wilde om Shaw:
En förträfflig människa. Han har inga fiender. Och ingen av hans vänner tycker om honom.

Oscar Wilde om Gide:
Jag tycker inte om era läppar. De är raka som läpparna på en som aldrig har ljugit. Jag vill lära er att ljuga så att era läppar blir vackra och fylliga som läpparna på en antik mask.

Oscar Wilde om Wagner:
Det finns ingen musik som jag uppskattar så mycket som Wagners. Man kan prata oavbrutet hela tiden utan att människor hör vad man säger.

Oscar Wilde om Charles Dickens roman Den gamla antikvitetshandeln:
Man måste ha ett hjärta av sten för att läsa om lille Nells död utan att brista ut i skratt.

Själen föds gammal men blir ung. Det är livets komedi.

Kroppen föds ung men blir gammal. Det är livets tragedi.

Jag anser att människans främsta mål i livet är att förverkliga sig själv. Att förverkliga sig själv genom njutning är ädlare än att göra det genom plåga.

Vem som helst kan hysa medkänsla med en vän i hans lidande, men det fordras en verkligt fin natur för att sympatisera med en vän som har framgång.

Kvinnor älskar oss just för våra fel och brister. Har vi bara tillräckligt många så förlåter de oss allt. Till och med vår kolossala intelligens.

Om en kvinna gifter om sig är det för att hon avskydde sin första man. Om en man gifter om sig är det för att han avgudade sin första hustru.

I självförebråelsen ligger en utsökt njutning. I och med att man klandrar sig själv, anser man att andra har förlorat rätten att klandra en.

Trettiofem är en högst attraktiv ålder. Londons socitet är full av kvinnor av ädlaste börd som av egen fri vilja har varit trettiofem i åratal.

Hon hade alldeles för mycket rouge och alldeles för lite kläder på sig i går. Det är alltid ett tecken på desperation hos en kvinna.

Bakom glädje och skratt kan döljas ett rått, hårt och känslolöst temperament. Men bakom sorgen finns ingenting annat än sorg.

Ingenting här i världen kan jämföras med en gift kvinnas tillgivenhet. Det är något som de gifta männen aldrig får smaka på.

Ingen stor konstnär ser någonsin tingen som de verkligen är. Gjorde han det skulle han upphöra att vara konstnär.

Att göra människor till socialister är mycket enkelt. Att göra socialismen mänsklig är däremot mycket svårt.

Med varje framgång man vinner får man en fiende. Man måste vara medelmåttig om man vill vara omtyckt.

Den sanne konstnären lägger inte märke till publiken. Publiken är helt enkelt inte närvarande för honom.

Adam hade en stor fördel. När han sade någonting bra visste han att ingen hade sagt det före honom.

Det enda sättet att gottgöra att man ibland är lite för snyggt klädd är att alltid vara alldeles för bildad.

Den enda skillnaden mellan förälskelse och evig kärlek är att förälskelsen varar lite längre.

Jag står inte ut med diskussioner av något slag. De är alltid vulgära och ofta övertygande.

Missnöje är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och för nationen.

I början motstår en kvinna mannens anstormning, till sist förhindrar hon hans reträtt.

Efter att ha spelat Chopin känns det som om jag gråtit över synder jag aldrig begått.

Det finns inget mer sällsynt i världen än livet. De flesta människor existerar bara.

Den enda skillnaden mellan flirt och lidelse är att flirten kan pågå i det oändliga.

De som försöker leda folket kan göra det endast genom att följa pöbeln.

Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull.

Den gifte mannens lycka är de många kvinnor han inte har gift sig med.

Det är charmen i misstagen som skiljer damer från fruntimmer.

Karikatyren är en hyllning som medelmåttan bringar geniet.

En gift mans lycka beror på dem han inte har gift sig med.

Jag är en ung man med en lysande framtid bakom mej.

Ingenting låter så oskyldigt som en indiskretion.

Bara tråkiga människor briljerar på morgonen.

Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting.

Det finns inga synder utom dumhet.

En poet kan överleva allt utom ett tryckfel.

Dåliga konstnärer beundrar alltid varandras verk.

Det enda vi lär av historien är att den upprepar sig.

En man som inte tänker på sig själv, tänker inte alls.

Folk som bara lever för sitt nöjes skull är vanligtvis ogifta.

Kvinnans styrka ligger just i att man inte kan förklara den.

Bigami är att ha en fru för mycket. Monogami är detsamma.

Fick man sin ungdom åter skulle man bara göra om sina dårskaper.

Det är absurt att dela in människor i goda eller onda.
Människor är antingen charmerande eller tråkga.

Jag tror att Gud när han skapade människan något lite överskattade sin förmåga.

Erfarenhet är det namn som alla ger sina misstag.

Det finns bara en sak i världen som är värre än att folk pratar om en,
och det är att de inte pratar om en.

Enda sättet att övervinna en frestelse är att falla för den.

Unga män vill vara trogna men är det inte;
gamla män vill vara otrogna men kan inte.

Vad konsten i själva verket speglar är inte livet utan betraktaren,

Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull.

Den avskyvärdaste lögnaren är den som kommer sanningen närmast.

Skänk mig livets överflöd – Jag kan undvara det nödvändigaste.